Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

 

DARUJ HRAČKU S 

ČESKÝM ROZHLASEM

 

123

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov

Výroční zpráva

o činnosti

školní rok 2015/2016

Výroční zpráva je veřejná. Je zpracována dle § 17e odst. 2 písm. a) - g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění. V rámci zákona 101/ 2001 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je dbáno na ochranu těchto údajů.

 

 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šimek

                     ředitel DD a ŠJ  Mašťov

 

V Mašťově dne 29. 9. 2016

 

 

Charakteristika školského zařízení

           

 • Název školského zařízení, sídlo:

  Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace

   

 • Adresa:

   Zámecká 1, 431 56  Mašťov

   

 • Zřizovatel, adresa zřizovatele:

       Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

 

 • Jméno ředitele školského zařízení:
       Mgr. Zdeněk Šimek

 

 • Jméno statutárního zástupce ředitele:
       Pavla Šomová DiS

 

 • Kontakt na zařízení:

  tel., fax: 474 397 234

  e-mail: domov@ddmastov.cz

  web: www.ddmastov.cz

  jméno pracovníka pro informace:  Mgr. Zdeněk Šimek                                                                                     Pavla Šomová Dis                                                       

 • Datum zřízení školského zařízení:                                                             zřizovací listina MŠMT ČR od 1.1.1993,(v činnosti od roku 1949)                                                               
 • datum zařazení do sítě:                  28. 6. 1996,

  poslední aktualizace v síti:             1. 9. 2004

   

 • Odloučená pracoviště:

   

 1. 431 56 Mašťov, Zámecká 151
 2. 431 56 Zámecká 2

 

 • Součásti školského zařízení podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:

   

 1. Dětský domov, kapacita:  34 
 2. Školní jídelna, kapacita: neuvádí se

   

  Popis zařízení:

       Dětský domov a Školní jídelna Mašťov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže, zřizované Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči mládeži s normálním duševním vývojem, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávána ve vlastní rodině a nemůže být osvojena nebo umístěna v jiné formě náhradní rodinné péče. DD a ŠJ Mašťov pečuje o děti od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání.

     Kapacita DD a ŠJ Mašťov je 34 dětí. Děti jsou rozděleny do čtyř rodinných skupin + 2 děti nad 18 let v samostatných bytech na odloučeném pracovišti v těsné blízkosti areálu DD a ŠJ. Veškerá činnost je vedena snahou, aby podmínky pro život dětí v domově byly i při dodržování všech předpisů a norem co nejvíc podobné životu v normální rodině. Důraz je proto kladen jak na materiální zabezpečení dětí, tak na jejich školní a odbornou přípravu, rodinnou a citovou výchovu, zájmovou i pracovní činnost.

     Dětský domov je umístěn v budově zámku na okraji obce Mašťov. K zámku přiléhá anglický park, ve kterém je hřiště na kopanou a koupaliště. Součástí areálu dětského domova je část parku, sad a dětské hřiště s hracími prvky.

    Vlastní budova zámku je upravena a přizpůsobena pro potřeby dětského domova, který je zde umístěn již od roku 1949. V hlavní budově jsou 3 byty pro rodinné skupiny vždy pro 8 dětí. Každá z nich má: 3 ložnice (2-3-3 lůžka), obývací pokoj, plně vybavenou kuchyňku, ve které si mohou děti spolu s vychovateli samostatně připravovat jídlo, sociální zařízení s WC pro chlapce a dívky, umývárnu se sprchami, automatickou pračku, sklad prádla, pomůcek a ostatního vybavení. Dále jsou zde 2 herny: pro malé děti (kuchyňky, obchod, dílnička) a pro větší děti (knihovna, biliár, šipky, x-box).

V hlavní budově zámku je dále společná kuchyně s příslušnými sklady potravin a přípravnou, jídelna, šatny, návštěvní místnost, kanceláře a hlavní sklad DD.

Součástí dětského domova je odloučené pracoviště - budova v areálu DD č.p. 3, která byla roku 2006 rekonstruována pro ubytování 4. rodinné skupiny. Budova je upravena jako rodinný domek pro skupinu osmi dětí a jejich vychovatele. Vybavení skupiny je obdobné jako u bytů v hlavní budově. V suterénu budovy je zřízena sportovní herna, sklad kol a sportovních potřeb.

      V budově č.p. 151 je umístěno další odloučené pracoviště: 2 samostatné jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením a společnou plně vybavenou kuchyní s automatickou pračkou. Tyto pokoje jsou využívány pro ubytování zletilých klientů, kteří jsou v DD na dohodu o dobrovolném pobytu do dokončení své přípravy na povolání. V prvním patře budovy je cvičný byt, využívaní k intenzivní přípravě dětí ve věku 14-18 let na odchod z dětského domova.

    V budově č.p. 151 je také prádelna dětského domova a garáž.   

 

Údaje o pracovnících dětského domova

Ke dni 31. 8. 2016 má dětský domov 25,5 přepočtených pracovníků:

1 ředitel

1 sociální pracovnice

8 denní vychovatel u rodinné skupiny

2 denní vychovatel - střídající

4 pracovník bezpečnostní služby (noční vychovatelky)

1 hospodářka a účetní

1 vedoucí stravování

2 kuchařky

2 uklízečky

1 pradlena a švadlena (do 31. 8. 2016)

1 údržbář

1 topič a zahradník

0,15 operátor informatiky

 

      Z deseti pedagogických pracovníků (denních vychovatelů) 1 vychovatel nemá odbornou kvalifikaci. ( do 30.9. 2016)

 

Údaje o klientech dětského domova

Kapacita zařízení je 34

k 1. 9. 2016 – evidenční stav: 32 dětí

ve šk.r. 2015/2016 příchod: 7 dětí

                              odchod:  7 dětí

k 31. 8. 2016 evidenční stav: 32 dětí

(průměrný stav dětí za školní rok 2015/2016 je 30,5).

 

Ukončení nařízené ústavní výchovy, péče o dospělé svěřence dětského domova:

K ukončení ústavní výchovy dochází:

 1. rozhodnutím příslušného soudu o zrušení ústavní výchovy u svěřence. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je dítě předáno zákonným zástupcům (rodičům, adoptivním rodičům, pěstounům).
 2. dosažením plnoletosti. V tomto případě je podle konkrétní rodinné situace a skutečné potřeby poskytována svěřenci organizační i finanční pomoc dle platných předpisů (pomoc při zajištění bydlení, jednání s úřady, zaměstnání, výbava atd.)

   

  V případě, že dítě po ukončení ústavní výchovy pokračuje ve studiu a požádá o to, je možno s ním uzavřít dohodu o dobrovolném pobytu, a svěřenec tak až do ukončení studia může zůstat v dětském domově (nejdéle do 26 let).

   

  Ve školním roce 2015/2016 ukončena ústavní výchova:

   

 1. rozhodnutím soudu:                 2x                                                                                       

   

 2. dosažením zletilosti:                 1x

   

 3.  přemístění do jiného zařízení:  3x

   

   

  Dohoda o dobrovolném pobytu po ukončení ústavní výchovy

   

  • ke 31.8.2016 – trvají 4 dohody o dobrovolném pobytu – 2 klienti ubytováni na odloučeném pracovišti Zámecká čp. 151 v samostatném pokoji pro individuální ubytování - pokoj s WC a sprchou, přes chodbu pro dva pokoje společná kuchyně – linka, el. sporák, lednice, automatická pračka), 1 zařazen do rodinné skupiny (sourozenecké vazby)

      

    

   Nejčastěji řešená pozitiva a negativa pedagogické práce s dětmi našeho domova:

    

 • zapojení dětí do zájmové činnosti mimo dětský domov  - kopaná: 8 chlapců od přípravky po dospělé, střelecký kroužek při MěÚ Mašťov, taneční kroužek RADON v Radonicích, jezdecký kroužek na Chmelištné,  
 • pestrá zájmová činnost: vlastní akce – sportovní, kulturní, zábavné i společenské, hry, soutěže, účast na kulturních a sportovních akcích v obci i mimo, výjezdy na divadelní představení, sportovní a zábavné akce do Prahy, Mostu, Litvínova, výlety, tradiční vánoční besídka a zahradní slavnost s programem na závěr školního roku pro přátele DD a sponzory, fotografický kroužek a kroužek hry na kytaru v DD Mašťov, účast na soutěžích v rámci DD CUP.
 • často řešené problémy – kouření dětí, experimentování s marihuanou, konflikty mezi sourozenci, zapírání domácích úkolů, zapomínání a ztrácení pomůcek do školy, drobné krádeže (zpronevěry věcí) mezi dětmi.

   

  Mimořádné události:

   

 • Září 2015           Den s Orsay v DD Mašťov– rozloučení s prázdninami
 • Říjen 2015       Jablíčkový den na zámku v Krásném Dvoře - stánek s výrobky, taneční vystoupení, soutěže pro děti

                         DD CUP Praha - cyklistika

 • Listopad 2015   Rozsvícení vánočního stromu v Mašťově
 • Prosinec 2015   Vystoupení s vánoční besídkou v Tescu Klášterec nad ohří

                              Tradiční vánoční besídka – div. představení Ať žijí       duchové - pro přátele dětského domova, sponzory,     rodiče . Program,prohlídka,zámku, občerstvení a beseda s hosty.

                         

 • Leden 2016    Maškarní ples v KD Mašťov
 • Únor 2016      Kino Račetice
 • Březen 2016  Beseda na téma „Bezpečnější internet“                                                        DD CUP Praha – stolní tenis
 •                          Div. představení Ať žijí duchové – v KD Mašťov

                          Výlet do větrné elektrárny

 • Duben 2016   Velikonoční jarmark v Jimlíně

                          Stavění májky, pálení čarodějnic

 • Květen 2016   Muzikál Kleopatra v Praze

                          DD CUP Teplice

                          Prvomájové slavnosti v Radonicích

                          Slavnost květů ve Valči – výlet na kolech

 • Červen 2016  Zahradní slavnost v Dětském domově – společné odpoledne v DD s programem, občerstvením, grilem a dárky 

   - sponzoři, přátelé a kamarádi dětského domova, spolužáci, učitelé, trenéři

  (podpora Globus Chomutov) 

                          Setkání s vojáky na Žďáru – den her a soutěží ve vojenském újezdu

                           Dětský den v Radonicích

                          Dětský den v Krásném Dvoře

                          DD CUP Praha – kopaná

                          Fotbal pro rozvoj Nepomyšl

 •  Červenec a srpen 2015 

                          Pobyty dětí na dětských letních táborech – 6 táborů, účast 16 dětí - individuálně nebo v malých skupinkách – využita spolupráce a finanční pomoc Nadace Terezy Maxové dětem, Agrofertu

                          Rybářské stanování na Hradci, Letní pobyt V Hamru na Jezeře

                           

  Práce s rodiči:

   

 • Při jednání s rodiči uplatňován individuální přístup, vychovatelé i sociální pracovnice se průběžně seznamují s aktuální situací rodiny, vývojem vztahů, případně průběhem soudních jednání apod. Je vedena evidence návštěv rodičů v zařízení i návštěv dětí u rodičů, je zapisována korespondence i telefonické hovory rodičů s dětmi, pokud jdou přes pevnou linku nebo mobilní telefon DD. Vzhledem k tomu, že řada dětí má své vlastní mobilní telefony, často se o telefonním spojení dětí s rodiči dozvídáme se zpožděním, zprostředkovaně nebo vůbec.
 • Protože je do Mašťova omezené spojení veřejnou hromadnou dopravou, jsou návštěvy rodičů v zařízení umožňovány po domluvě prakticky kdykoliv. Přesto na návštěvy jezdí jen velmi málo rodičů. Po předchozí dohodě mohou rodiče při návštěvě dětí v nutných případech zdarma přespat v návštěvní místnosti v hlavní budově DD.
 • U některých rodičů se projevuje nezájem a špatná spolupráce při placení příspěvku na úhradu péče, případně zasílání potřebných dokladů a potvrzení, které umožní při nedostatečném příjmu zákonného zástupce příspěvek nepředepsat nebo snížit. Při vysokém dluhu podáváme trestní oznámení. V řadě případů jednáme s rodiči o splátkovém kalendáři apod.
 • Rodiče jsou v souladu se zákonem informováni o všech důležitých událostech v životě dětí, v závažných případech je vyžadován jejich souhlas.

   

  Zvláštnosti dětského domova

   

 • Dětský domov je umístěn v historické budově zámku – budova je památkově chráněná, což s sebou nese problémy při provádění stavebních úprav.

   

 • Dětský domov je v obci Mašťov již více než 60 let. Mašťov je malá obec, výhodou je dobrý vztah občanů k dětem z dětského domova, osobní znalost osob, neanonymní vztahy.

   

 • Naopak nevýhodou je omezené spojení veřejnou dopravou. To přináší jednak vyšší náklady na dopravu, jednak problémy pro rodiče při návštěvách dětí. Dětský domov vlastní automobil Volkswagen transportér, Škodu Fabia a Dacii Dokker, které jsou využívány k dopravě dětí k lékaři, na nákupy, za kulturou, na výlety. Rodičům umožňujeme při špatném spojení přespat po návštěvě dětí v návštěvní místnosti DD.

   

 • V obci je mateřská škola a základní škola do 5. třídy, starší děti dojíždějí do škol a na učiliště mimo Mašťov, podle konkrétní potřeby jsou učni a studenti umístěni na internátech.

   

 • Součástí areálu DD je pozemek, jehož část je využívána pro pěstování ovoce pro uskladnění a pro přímou spotřebu v kuchyni DD. Na části tohoto pozemku byly ve spolupráci se sponzorem vysázeny čtyři nové aleje ovocných stromů – pro každou rodinnou skupinu jedna. Děti se spolu s vychovateli podílely na úpravě pozemku, výsadbě a po celý rok na ošetřování stromků.

 

Další aktivity dětského domova

 

Celoroční činnost:

 

Kromě vlastní činnosti se snažíme o individuální zapojení dětí do aktivit mimo dětský domov, kde vystupují samy za sebe a ne jako „dítě z dětského domova“:

 

Oddíl kopané – v TJ Krásný Dvůr, TJ Vilémov, TJ Tatran Kadaň - od „přípravky“ po dospělé (účast na trénincích, soustředěních a zápasech)

                                                              

Celoroční spolupráce se školami, které děti navštěvují, s Domem dětí a mládeže Šuplík v Kadani, Nadací Terezy Maxové dětem, pracovníky ČEZ apod. Po celý rok děti pracují ve Farmářském kroužku na Koňském dvorci ve Chmelištné, vybrané děti navštěvují jezdecký kroužek. Tradiční jsou vánoční besídka a zahradní slavnost, na jejichž přípravě se děti podílejí spolu s přáteli a sponzory.

 

V rámci rodinné výchovy pokračuje pravidelné vaření s dětmi na skupinách. Děti pod vedením vychovatelů připravují každou středu svačinu a večeři a každou sobotu celodenní stravování. Vychovatelé plánují jídelní lístek na tyto dny s přihlédnutím k náročnosti přípravy jídel a ke schopnostem dětí. Cílem je naučit děti základním dovednostem v kuchyni. Pod vedením a s pomocí vychovatelů dovedou děti uvařit jídlo pro svou skupinu.

 

Pro zlepšení přípravy dětí k samostatnosti po odchodu z dětského domova je využíván cvičný byt v patře budovy č.p. 151 – jsou organizovány několikadenní pobyty dospívajících dětí, kde si vyzkoušejí a upevňují potřebné dovednosti: samostatné hospodaření s penězi, individuální nákupy, příprava celodenního jídla, praní prádla, úklid, konzervování ovoce, výroba džemů, šití a opravy prádla apod.

 

Ostatní akce v rámci rodinné výchovy jsou v souladu s rozpracováním na jednotlivé věkové kategorie zařazovány do činnosti skupin v průběhu celého roku.

Větší akce (cykly, soutěže, besedy apod.) jsou uvedeny v přehledu akcí, běžná výchovná činnost (sebeobsluha, ruční práce, vaření, didaktické hry apod.) je zaznamenána v třídních knihách.

 

V pracovní výchově se osvědčilo rozdělení okolí zámku mezi výchovné skupiny a jejich celoroční odpovědnost za pořádek na svěřeném úseku. V tomto systému budeme dále pokračovat. Děti podle svých schopností dle sezónní potřeby pomáhají na zahradě při údržbě zeleně a především při sklizni ovoce.

 

Jako prevenci před projevy šikany a dalšími negativními jevy se snažíme o dostatečnou a pestrou nabídku činností a akcí. Důsledně jsou sledovány všechny projevy dětí s ohledem na možnost šikany. Kromě běžných dětských šarvátek a projevů zlomyslnosti se prohřešky tohoto rázu neprojevily.

 

Do týdenních plánů výchovných skupin jsou zařazovány pracovní a výtvarné aktivity – výrobky jsou využity jednak k výzdobě dětského domova, dále pak jako dárky pro sponzory, návštěvy a při vánoční besídce.

 

Do denní výchovné činnosti jsou pravidelně zařazovány také sportovní a rekreační činnosti a pobyt na čerstvém vzduchu.

 

Trvalá pozornost je věnována přípravě dětí na vyučování. Denně je využíván vymezený čas na přípravu do školy, dětem se školními problémy je navíc věnována individuální péče – doučování, procvičování, zvláštní úkoly apod. Se školami, které děti navštěvují, udržujeme velmi úzký kontakt a to jak na úrovni s ředitelů, tak i třídních a odborných učitelů. Vzájemně se informujeme o výchovných i školních problémech a snažíme se je vždy koordinovaně řešit. Dle potřeby jsou pro děti zpracovávány individuální plány vzdělávání.

 

Při volbě povolání spolupracujeme s poradci na základních školách. Vždy je přihlíženo k zájmům dítěte, jeho schopnostem, zdravotnímu stavu a tělesné dispozici, možnostem dojíždění nebo pobytu na internátu i předpokládaným možnostem uplatnění v místě budoucího bydliště po odchodu z DD.

 

 

 

 

 

Přehled vybraných akcí ve školním roce 2015/2016

 

Září        Vycházka na sedlec – opékání špekáčků                   výběr   Gregor

               Panáček podzimáček (výroba dětí)                           IV       Polievková

               Slavnosti na Hasištejně                                              III       Komenda

               Jízda zručnosti a orientační jízda na kole                  DD      Kyšková

               Návštěva dopravního hřiště v Kadani                       II         Kyšková

               Střelba ze vzduchovky                                              výběr   Janda

               DDcup přehazovaná                                                  výběr   Kučerová

               Výroba předmětů a koláčů na jablíčkový den           DD      Kučerová

               Výlet na kolech                                                          III       Kučerová

               Běh po zámeckých schodech                                    DD      Černá, Váchová

               Společná jízda na kolech                                           DD      Zedník

               Hledání pokladu                                                        DD Zedník

 

 

 

Říjen      DDcup – cyklistika                                                    výběr   Váchová                                             Drakiáda                                                                       DD      Váchová, Janda

               Soutěž o pečení jablečného štrůdlu                           DD      Váchová

               Společná jízda na kolech                                           výběr   Zedník

               Turnaj v přehazované                                               výběr   Gregor

               Mistr kuchař – desert, buchta, koláč                          IV.      Polievková

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky                              výběr   Komenda

Jablečný den v Krásném Dvoře                                 výběr   Kyšková, Kučerová,Černá

Strašidel se nebojíme – dílna                                     DD      Kyšková

Vycházka na Sedlec – podzimní příroda                   III       Kučerová

Šipkovaná podzimní přírodou                                   DD      Černá

 

 

 

Listopad  Noční stezka odvahy                                                  výběr   Váchová

Návštěva 5D kina v Mostě                                        I          Váchová

Šipkovaná                                                                  DD      Zedník

               Vyhlášení DDcupu                                                    výběr   Gregor

               Mistr kuchař – o nejchutnější palačinku                    IV       Polievková

               Pečení vánočního cukroví                                         IV       Polievková

               Výroba na vánoční jarmark                                       IV       Polievková

               Kino Račetice                                                            výběr   Komenda

               Lampionový rej – stezka odvahy                              DD      Kyšková

               Návštěva kina nebo divadla                                      II         Kyšková

               Halloween dýně                                                         II         Janda

Taneční festival ve Slaném                                        výběr   Kučerová

Podzimní dílničky – soutěž o nejhezčí dýni              DD      Kučerová

Hallowenská stezka odvahy                                      DD      Černá

 

              

 Prosinec Výroba vánočních dekorací na prodej                       I          Váchová

               Soutěž v pečení vánočního cukroví                           DD      Váchová

               Silvestrovské bruslení v Kadani                                I          Váchová, Kučerová

               Vánoční trhy                                                              I          Zedník

               Návštěva hokejového utkání v Kadani                      výběr   Gregor

               Mikulášská nadílka                                                    DD      Polievková, Kučerová

               Vánoční besídka                                                        IV       Váchová, Zedník, Černá

               Mikulášský rej s čerty, andělem a Mikulášem           DD      Komenda

               Štědrý večer – nadílka                                               DD      sloužící vychovatelé

               Vánoční dílna – vyrábíme pro kamarády                  II         Kyšková

               Výroba do vánočního bazárku                                   II         Kyšková

               Turnaj ve stolním tenise                                            DD      Janda

               Zdobení vánočního stromku na náměstí v Mašťově výběr   Kučerová

               Advent v Kadani                                                       III       Kučerová

               Výtvarná soutěž o nej vánoční kresbu                       DD      Černá

               Vánoční besídka Tesco                                              DD      Váchová, Zedník, Černá

              

 

Leden    Místo kde žiju – klání ve vědomostech                     DD      Váchová

                        Výlet na běžkách                                                       výběr   Zedník

                        Veřejné bruslení v Kadani                                         IV       Gregor

                        Soutěž o nejlépe postavené iglů                                DD      Edrová

                        Olympiáda v jízdě na bobech                                    DD      Edrová

                        Zimní bitva v Podbořanech                                       Výběr  Komenda

               Netradiční zimní olympiáda                                      DD      Kyšková

                        Návštěva zimního stadionu                                       II         Kyšková

                        Turnaj v šipkách                                                        DD      Janda

                        Lyžování na Mariánské                                             výběr   Kučerová

                        Výlet do lesa – krmení zvířátek                                 III       Kučerová

                        Dětský maškarní ples                                                 DD      Černá

 

           

 

 

Únor      Zimní šipkovaná – Po stopách Yetiho                      DD      Váchová

Bruslení v Kadani                                                      I          Váchová, Komenda

Výlet na běžkách                                                       výběr   Zedník

Lyžování Loučná pod Klínovcem                             výběr   Gregor

                        Olympiáda v krasobruslení                                        DD      Edrová

Turnaj v Žolíkách                                                      IV       Edrová

                        Turnaj ve společenských hrách                                 II         Kyšková

                        Florbalové utkání smíšených družstev                      DD      Kyšková

                        Miniturnaj v sálovém fotbale                                    DD      Janda

                        Maškarní karneval Mašťov                                       DD      Kučerová

                        Návštěva aquaparku v Chomutově                            III       Kučerová

                        Soutěž o nejoriginálnější stavbu ze sněhu                 DD      Černá

 

Březen   Návštěva rozhledny a vyhlídky v Kadani                 I          Váchová

                        Společná vycházka – jarní motivy                            I          Zedník

                        Lezecká stěna v Ervěnicích                                       výběr   Gregor

Soutěž – nejlepší beránek                                          DD      Edrová

Vědomostní soutěž                                                    IV       Edrová

Farmářský kroužek                                                    výběr   Komenda

Putování za velikonočním pokladem                        DD      Kyšková

Velikonoční dílna                                                      DD      Kyšková

Soutěž o nejkrásnější pomlázku                                DD      Janda

Návštěva knihovny v Kadani                                    III       Kučerová

Soutěž o nej kraslici, slepičku, zajíčka                      DD      Černá

 

 

Duben   Cesta za pokladem velikonočního zajíce                   DD      Váchová

                        Jarní vrtění – soutěž v netradičních disciplínách       DD      Váchová, Černá

                        Stanování                                                                   I          Zedník

Jízda na kolečkových bruslích                                   I          Zedník           

Cyklistický závod – jízda zručnosti                           DD      Gregor

Bezpečnost silničního provozu (dopravní soutěž)    DD      Edrová

               Stavění máje v DD, čarodějnický rej                         DD      sloužící vychovatelé

               Den Země – Pomáháme přírodě                                IV       Edrová, Kučerová

               Velikonoční hodovačka                                             DD      sloužící vychovatelé

               Velikonoční dílna – pletení pomlázek                       III       Komenda, Kučerová

               Návštěva hasičů v Kadani                                         II         Kyšková

               Zámecké rekordy                                                       DD      Kyšková

               Červený hrádek – pohádky                                       výběr   Kučerová

              

 

 

Květen   Soutěž zručnosti v jízdě na kole                                DD      Váchová, Janda

               Turnaj v Kuličkách - Kuličkovaná                           DD      Váchová

DDcup – fotbal                                                         výběr   Gregor

rybářská soutěž na Bažinkách                                   IV       Edrová

Návštěva Doupovského ranče                                   IV       Edrová

Májové slavnosti v Radonicích                                 DD      sloužící vychovatelé

Branný závod Hora sv. Kateřiny                               výběr   Komenda

               Návštěva města – historie a současnost                     II         Kyšková

               Slavnosti květů ve Valči                                            III       Kučerová

               Májový rej, opékání buřtů                                         DD      sloužící vychovatelé

               Sportovní olympiáda s Obelixem                              DD      Černá

              

 

Červen   II. ročník sportovní olympiády s Obelixem               DD      Váchová

               Stanování v přírodě                                                   I          Váchová, Černá

               Setkání s africkými studenty                                     výběr   Zedník

               Gardenpárty    .                                                          DD      Gregor, Edrová

               Stanování a rybaření v přírodě                                  výběr   Gregor

               Dětský den v Mašťově                                               DD      Edrová

               Soutěž v cvrnkání kuliček                                         DD      Kyšková

                        Stanování                                                                   II         Kyšková

                        Stanování                                                                   III       Komenda

                        Noční pochod                                                            výběr   Janda

                        Sjíždění řeky Ohře                                                     výběr   Kučerová

                        Narozeniny Maxipsa Fíka v Kadani                          III       Kučerová

                                              

 

Prázdniny rekreační pobyty v DLT                                         DD      vychovatelé

    výlety, zájezdy, soutěže, stanování, koupání        DD      sloužící vychovatelé

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

 

Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: ve školním roce 2015/2016 byla provedena kontrolka ČŠI dne 12.4.  – 15. 4. 2016

 

 

 

Závěr výroční zprávy

 

 

 Celkové hodnocení: 

Při celkovém hodnocení činnosti Dětského domova a Školní jídelny Mašťov v uplynulém školním roce je možno říci, že plánované úkoly a cíle byly splněny a nedošlo k žádným mimořádným negativním událostem.

Všechny čtyři rodinné skupiny bydlí a pracují ve svých prostorách. Provedené úpravy se pozitivně projevily v kvalitě prostředí dětského domova (dovybavení kuchyněk, nové prádelny, nový internet s wifi sítí,  dětská herna, výmalba kuchyně, jídelny.) a také výchovné činnosti.  Rodinné skupiny využívají své „byty“, plánují samostatnou činnost, využívají 9místný automobil pro samostatné výlety skupiny. Samostatnost skupin, možnost jejich oddělení se projevuje na celkovém zklidnění dětí. Dle potřeby a dohody se děti při konkrétních činnostech spojují – kopaná, výtvarné činnosti, hry nebo vycházka malých dětí apod.

Po celý rok bylo využíváno dětské hřiště, které bylo vybudováno v  rámci projektu Krajského úřadu Ústí nad Labem Finanční mechanismy EHP/Norska „Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízení v Ústeckém kraji“. Jednotlivé herní prvky hřiště jsou pravidelně kontrolovány, je prováděna údržba jejich okolí – trávník, úklid apod.

Nadále pokračujeme ve sportovních a zájmových kroužcích mimo DD i v organizování vlastních výchovných a zábavných akcí. Návštěvy kulturních a sportovních akcí nebo výlety se častěji než pro celý dětský domov uskutečňují cíleně pro určitou menší skupinu dětí – s ohledem na věk, zájem, záliby – nebo jako „rodinná akce“ pro celou výchovnou skupinu. Vzhledem k finanční situaci jsou využívány sponzorské dary, akce s volným vstupem apod.

Díky velmi dobré spolupráci a finanční pomoci Nadace Terezy Maxové dětem a Agrofertu byl pro děti zajištěn velmi pestrý program na hlavní letní prázdniny. Děti byly po malých skupinkách na táborech s nejrůznějším zaměřením (sportovní, skautské, ekologické, vodácké apod.)  Tento model se nám velmi osvědčil a byl i dětmi velmi kladně hodnocen. Obdobným způsobem budeme řešit prázdniny v příštím roce.

 

Hlavní orientace ve školním roce 2016/2017:

 

Ve výchovné oblasti chceme i v následujícím školním roce pokračovat ve snaze o co největší zapojení našich dětí do života v obci a okolí, do aktivit mimo dětský domov. Ve vlastní činnosti bude tak jako dosud prioritou výchovné práce oblast rodinné výchovy, příprava dětí na samostatný život po odchodu z dětského domova. Zároveň budeme pokračovat ve snaze o co největší a nejpestřejší nabídku zájmových činností i možností návštěv kulturních a společenských akcí.

 I nadále se ke zlepšení situace a možností společenského, kulturního i sportovního vyžití dětí, budeme snažit o využití všech možností při získávání dalších zdrojů finančních prostředků a pomoci ať již od dlouholetých nebo nových sponzorů. Jako velmi výhodné se ukázalo využívání dobrovolnických dní (úklid a úpravy v areálu i v budově zámku).

Pro rozšíření a zkvalitnění přípravy dětí před jejich odchodem z dětského domova bude i v příštím roce plně využíván upravený byt v 1. patře  budovy čp. 151 jako výukový prostor pro přípravu dětí před odchodem do civilního života – s cíleným a intenzivním  nácvikem dovedností, potřebných pro samostatný život.

Nadále věnovat zvýšenou pozornost dětem po ukončení povinné školní docházky, blížícím se k dosažení plnoletosti, pro které je aktuální příprava na odchod z dětského domova, zajištění bydlení a zaměstnání, zaměříme se v následujícím období právě na tuto problematiku. Důraz bude především na motivaci a odpovědnost dětí za sebe, podporu při studiu apod. S podniky v okolí budeme spolupracovat při zajišťování brigád pro studenty a zaměstnání pro plnoleté klienty. Budeme se i nadále zapojovat do projektů, které se na pomoc odcházejícím dětem zaměřují.

 

Požadavky ke všem rozhodujícím subjektům:

           

            Všechny problémy a případné požadavky jsou průběžně řešeny.

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 29. 9. 2016                                            

 

Datum projednání na poradě pracovníků školského zařízení:  3. 10. 2016

 

Podpis ředitele a razítko školy:

 

 

 

 

 

 

Poznámky: